Для акционеров

Установчі документи:

Статут Товариства (скан)

    Положення Товариства:

Загальні збори:

    Повідомлення про результати голосування питань порядку денного на річних загальних зборах

 

 

Особлива інформація:

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Особлива нформація щодо змни особового складу

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 31.10.2012

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 22.11.2012

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 24.12.2012

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 13.03.2013

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 29.03.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента на 25.04.2013

Особлива інформаціїї щодо зміни особового складу станом на 25.05.2013

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 29.11.2013

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 25.12.2013

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 02.04.2014

2014 рік

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 16.12.2014

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 23.02.2015

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 07.04.2015

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 25.06.2015

Особлива інформація щодо зміни особового складу станом на 22.07.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента на 25.11.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента на 19.04.2016

 

Річна інформація:

2013

2014

2015

 

Звіт та аудиторський висновок:

2011 рік 2013 рік

 

Звітність емітента:

2013 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

2014 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

2015 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал