News

Polskie Radio about SEMZ at exhibition Poland.

10 October 2019

Polskie Radio about SEMZ

TRAKO 2019 Gdansk, Poland

30 September 2019

TRAKO 2019

EurasiaRail 2019 Exhibition. Izmir, Turkey

16 April 2019

EurasiaRail 2019 Exhibition. Izmir, Turkey

Deliveries to the Baltic countries

26 February 2019

Deliveries to the Baltic countries

Technological advances SEMZ.

20 February 2019

Technological advances SEMZ.

SEMZ develops European markets.

11 February 2019

SEMZ develops European markets.

First Last